πŸ“” Force Save Tutorial

How to use force save and the name's of the camo's.

What is force save?

Force save is a simple tool that will assist you in saving custom blueprints with the camo of choice to all the guns in the game it is most commonly used for camo services.

How do I use force save?

  1. Open the game and get to the lobby screen and click insert(ins) to pull up the menu.

  1. Once you have pulled up the menu navigate to the misc tab where you shall see the forcesave option. (Note : You must have unlock all enabled or else this will not work).

  1. Once you have done so fill in the name you would like to save the loadout as , select the slot and the camo of choice and then select save.

  1. You will know the force save has worked when you see a 1/2/3/4/5 depending on how many slots and guns you have used and saved.

  1. Lastly click on the weapon and navigate passed all the blueprints to the end and you will see your successfully saved weapon.

How do I know what name of camo is which?

Here is a full list of all the camo name's Have Fun ❀

MW2 Mastery Multiplayer:
camo_comp_01 - Gold
camo_comp_02 - Platinum
camo_comp_03 - Polyatomic
camo_comp_04 - Orion
camo_q_03 - Galvanic

MW2 Mastery Zombies:
jup_camo_ob_iw9_comp_01 - Golden Ivory
jup_camo_ob_iw9_comp_02 - Spinel Husk
jup_camo_ob_iw9_comp_03 - Arachnida
jup_camo_ob_iw9_comp_04 - Bioluminescent

MW3 Mastery Multiplayer:
jup_camo_comp_01 - Gilded
jup_camo_comp_02 - Forged
jup_camo_comp_03 - Priceless
jup_camo_comp_04 - Interstellar

MW3 Mastery Zombies:
jup_camo_ob_comp_01 - Golden Enigma
jup_camo_ob_comp_02 - Zircon Scale
jup_camo_ob_comp_03 - Serpentinite
jup_camo_ob_comp_04 - Borealis

Special:
jup_camo_speciala - Flying High
jup_camo_rankeda - seattle surge 2024
jup_camo_rankedb - vegas lion
jup_camo_rankedc - toronto ultra
jup_camo_rankedd - optic texad
jup_camo_rankede - new york subliners
jup_camo_rankedf - minnesota rokkr 2024
jup_camo_rankedg - LA thieves 2024
jup_camo_rankedh - LA guerrilas 2024
jup_camo_rankedi - corolina royal ravens 2024
jup_camo_rankedj - miami Heretics 2024
jup_camo_rankedk - boston breach 2024
jup_camo_rankedl - Alanta faze 2024
jup_camo_specialg - windfall
jup_camo_eventsr - acerbic roil
jup_camo_n2919_2 - Rotten inferno
jup_camo_eventsc - royal tiger
jup_camo_eventsd - Hard Target
jup_camo_b2068 - Carved 
jup_camo_specialz - Thirsty Luck
jup_camo_specialx - Royal Mess
jup_camo_specialw - Regal Death
jup_camo_specialh - The hundreds
jup_camo_speciali - Melty

Events:
jup_camo_eventsa - Brave Stripes
jup_camo_eventsaa - s2 Ranked veteran
jup_camo_eventsac - Blue Steel
jup_camo_eventsad - Mw3 Season 2 Top 250
jup_camo_eventsae - Thirsty Luck
jup_camo_eventsg - sand and spice
jup_camo_eventsh - Making heroes super
jup_camo_eventsi - death to supes
jup_camo_eventsj - Magma
jup_camo_eventsk - Coherence
jup_camo_eventsp - Tiki
jup_camo_eventss - ductile plates
jup_camo_eventsu - abyssal
jup_camo_eventsw - imperial shields
jup_camo_special_01 - full shields
jup_camo_specialp - barbed and dangerous
jup_camo_specialj- dragon scales
jup_camo_speciall - wriggler
jup_camo_eventsb - makarov
jup_camo_eventse - Golden River
jup_camo_eventsf - Soft Target
jup_camo_eventst - Forest Gloom
jup_camo_eventsv - Velvet Radiance
jup_camo_eventsz - Crimson wyrm
jup_camo_eventsy - mw2 season 2 ranked veteran
jup_camo_specialk - looking at you

Ranked:
jup_camo_eventsl - MW3 Rankedplay rank 10
jup_camo_eventsm - MW3 Ranked play Rank 45
jup_camo_eventsn - S1 Ranked veteran
jup_camo_rankedm - mw3 s2 top 250
jup_camo_rankedn - Mw3 s2 Gold
jup_camo_rankedo - mw3 season2 plat
jup_camo_rankedp - mw3 s2 diamond
jup_camo_rankedo - mw3 s2 crimson
jup_camo_rankedr - mw3 s2 iridescent
jup_camo_rankeds - mw3 s2 ranked veteran
jup_camo_rankedt - wz rankedplay rank 30
jup_camo_rankedu - s2 ranked veteran

Poison Frogs:
jup_camo_02a - Dart
jup_camo_02b - Rock Stone
jup_camo_02c - Ameerga
jup_camo_02d - Marbled
jup_camo_02e - Golden Poison
jup_camo_02f - Phantasmal
jup_camo_ob_02a - disorientated
jup_camo_ob_02b - Fading Breath
jup_camo_ob_02c - Nocuous
jup_camo_ob_02d - Dire
jup_camo_ob_02e - Perilous
jup_camo_ob_02f - Familiar

Glitch Milspec:
jup_camo_09a - Ember Glitch
jup_camo_09b - Oil Slick Glitch
jup_camo_09c - Iris Glitch
jup_camo_09d - Twilight Glitch
jup_camo_09e - Rainfall Glitch
jup_camo_09f - Deluge Glitch
jup_camo_09g - Alert Glitch
jup_camo_09h - Phantom Glitch
jup_camo_ob_9a - Pain Glitch
jup_camo_ob_9b - Slash Glitch
jup_camo_ob_9c - Murk Glitch
jup_camo_ob_9d - Hallowed Glitch
jup_camo_ob_9e - Tormant Glitch
jup_camo_ob_9f - Tomb Glitch
jup_camo_ob_9g - Hallucination Glitch
jup_camo_ob_9h - Spirit Glitch
jup_camo_ob_9i - Scorched
jup_camo_ob_9i - Sonic Glitch

High Contrast:
jup_camo_16a - Purple Satin
jup_camo_16b - Blue Satin
jup_camo_16c - White Satin
jup_camo_16d - Satin Swirl
jup_camo_16e - Smooth Satin
jup_camo_16f - Warbled
jup_camo_16g - B&W Fuzz
jup_camo_16h - B&W Re-Fuzz
jup_camo_16i - Broken Signal
jup_camo_16j - Sprayed Lines
jup_camo_16k - Spectral Overload
jup_camo_16l - Light Vision
jup_camo_16m - Dark Vision
jup_camo_ob_16a - Green Satin
jup_camo_ob_16b - Orange Satin
jup_camo_ob_16c - Black Satin
jup_camo_ob_16d - Royal Swirl
jup_camo_ob_16e - Inkblot
jup_camo_ob_16f - Dazed
jup_camo_ob_16g - Blurred Myopia
jup_camo_ob_16h - Spectral Sight
jup_camo_ob_16i - Fluctuation
jup_camo_ob_16j - Blood Gutter
jup_camo_ob_16k - Deformed
jup_camo_ob_16l - Unknown Visitor
jup_camo_ob_16m - Ripped

Blur:
jup_camo_22a - Heat waves
jup_camo_22b - Ocean Waves
jup_camo_22c - Artic Filaments
jup_camo_22d - Pyro Filaments
jup_camo_22e - Sunset Blur
jup_camo_22f - Aquatic Blur
jup_camo_22g - Solar Flare
jup_camo_22h - Cosmic Filaments
jup_camo_ob_22a - Greed Blur
jup_camo_ob_22b - Burning Blur
jup_camo_ob_22c - Moss Filaments
jup_camo_ob_22d - Mist Filaments
jup_camo_ob_22e - Rality Blur
jup_camo_ob_22f - Firestorm Blur
jup_camo_ob_22g - Mutateo Flare
jup_camo_ob_22h - Dirt Filaments

Butterfly:
jup_camo_24a - Monarch
jup_camo_24b - Oak Leaf
jup_camo_24c - Menelaus Blue
jup_camo_24d - Orange Sulphur
jup_camo_24e - Fritillary
jup_camo_24f - Red Admiral
jup_camo_0b_24a - Chaos
jup_camo_0b_24b - Petrified
jup_camo_0b_24c - Toxic Spots
jup_camo_0b_24d - Decrepit
jup_camo_0b_24e - Death Form
jup_camo_0b_24f - Gried Manifest
jup_camo_0b_24h - Venom Prism
jup_camo_24j - Imago
jup_camo_24i - Dopamine
jup_camo_ob_24i - Putrid locust

Puzzle:
jup_camo_25a - Rippled
jup_camo_25b - Fidget
jup_camo_25c - Puzzling Tiles
jup_camo_ob_25a - Puzzled
jup_camo_ob_25b - Trapped
jup_camo_ob_25c - Strung Organs

Topographic:
jup_camo_07a - Topo Builder
jup_camo_07b - Topo Reverb
jup_camo_07c - Topo Lithic
jup_camo_07d - Topo Hardpan
jup_camo_07e - Topo Regal
jup_camo_07f - Topo Caustic
jup_camo_07g - Topo Sandrock
jup_camo_07h - Topo Ario
jup_camo_07i - Topo Glitch
jup_camo_07j - Topo Muddy
jup_camo_0b_07a - Topo Stone
jup_camo_0b_07b - Topo Spirit
jup_camo_0b_07c - Topo Ooze
jup_camo_0b_07d - Topo Gargoyle
jup_camo_0b_07e - Topo Blaze
jup_camo_0b_07f - Topo Slicky
jup_camo_0b_07g - Topo Grave
jup_camo_0b_07h - Topo Ash
jup_camo_0b_07i - Topo Gloom
jup_camo_0b_07 - Topo Ghast

Retro:
jup_camo_11a - Desolate ops
jup_camo_11b - Magma Heat
jup_camo_11c - Cinders
jup_camo_11d - Rock Glow
jup_camo_11e - Sandzone
jup_camo_11f - GreenField
jup_camo_11g - Dry Heat
jup_camo_11h - Acid Drip
jup_camo_11i - Cherry Blossom
jup_camo_11j - Guts
jup_camo_11k - Cold Fall
jup_camo_11l - Tactical Colors
jup_camo_11m - Ice Cave
jup_camo_11n - Fjord
jup_camo_0b_11a - Illusions
jup_camo_0b_11b - Caustic river
jup_camo_0b_11c - Sludge
jup_camo_0b_11d - Cartilage
jup_camo_0b_11e - Tide Surge
jup_camo_0b_11f - Patchwork
jup_camo_0b_11g- Decay
jup_camo_0b_11h - Haunted
jup_camo_0b_11i - Sunstroke
jup_camo_0b_11j - Below Zero
jup_camo_0b_11k - Stonework
jup_camo_0b_11l - Spoiled eggs
jup_camo_ob_11m - Dissolver
jup_camo_ob_11n - Gloom

Under the microscope:
jup_camo_14a - Germ Factory
jup_camo_14b - Deadly Spores
jup_camo_14c - Red Cells
jup_camo_14d - Spreading
jup_camo_14e - Firmicutes
jup_camo_14f - Microbiology
jup_camo_14g - Viral
jup_camo_14h - Strain
jup_camo_14i - Micrscopic
jup_camo_14j - Bacterial Decay
jup_camo_14k - Viral Invasion
jup_camo_14l - Overwhelmed
jup_camo_ob_14a - New Strain
jup_camo_ob_14b - Incurable
jup_camo_ob_14c - HemoGlobin
jup_camo_ob_14d - Pestilence
jup_camo_ob_14e - Microbial
jup_camo_ob_14f - Black Plague
jup_camo_ob_14g - Symptomatic
jup_camo_ob_14h - Pathosis
jup_camo_ob_14i - Ferver 
jup_camo_ob_14j - Cold Snap
jup_camo_ob_14k - Living Tissue
jup_camo_ob_14l - Riddled 

Two Tone Brushstrokes:
jup_camo_18a - Swift Brush
jup_camo_18b - Woods Brush
jup_camo_18c - Thick Brush
jup_camo_18d - Sharp Brush
jup_camo_18e - Liquod Brush
jup_camo_ob_18a - Mummified Brush
jup_camo_ob_18b - Rusted Brush
jup_camo_ob_18c - Blood Brush
jup_camo_ob_18d - Spirit Brush
jup_camo_ob_18e - Brimstone Brush


Skeletal:
jup_camo_06a - Ghastly
jup_camo_06b - Bone Shaker
jup_camo_06c - Death 3D
jup_camo_06d - Crimson Skulls
jup_camo_06e - Skullish
jup_camo_06f - Death Parency
jup_camo_06g - Skull O Vision
jup_camo_06h - Skull Fragration
jup_camo_06i - Skull Jumble
jup_camo_06j - Big Grins
jup_camo_ob_06a - Archfieno
jup_camo_ob_06b - Damned Souls
jup_camo_ob_06c - Ruination
jup_camo_ob_06d - Calamity
jup_camo_ob_06e - Destiny
jup_camo_ob_06f - Incinerated
jup_camo_ob_06g - Thanatos
jup_camo_ob_06h - Vehement Rage 
jup_camo_ob_06i - Harbringer
jup_camo_ob_06j - Ceaseless agony

Glittery Flats:
jup_camo_10a - Pink Sands
jup_camo_10b - Blue Sands
jup_camo_10c - Purple Sands
jup_camo_10d - Amaranth Sands
jup_camo_10e - Yellow Sands
jup_camo_10f - Brown Sands
jup_camo_10g - Green Sands
jup_camo_10h - Orange Sands
jup_camo_10i - Cobalt Sands
jup_camo_10j - Red Sands
jup_camo_10k - Sea Green Sands
jup_camo_10l - Lavender Sands
jup_camo_0b_10a - Burnt Sands
jup_camo_0b_10b - Dark Sands
jup_camo_0b_10c - Marrow Sands
jup_camo_0b_10d - Toxic Sands
jup_camo_0b_10e - Midnight Sands
jup_camo_0b_10f - Decayed Sands
jup_camo_0b_10g - Dead Sands
jup_camo_0b_10h - Forest Sands
jup_camo_0b_10i - Drowned Sands
jup_camo_0b_10j - Golden Sands
jup_camo_0b_10k - Foam Sands
jup_camo_0b_10l - Crimson Sands

Neopolitan:
jup_camo_13a - Palette sunrise
jup_camo_13b - Palette Dusk
jup_camo_13c - Palette Tropics
jup_camo_13d - Palette Navy
jup_camo_13e - Palette Garden
jup_camo_13f - Palette Sands
jup_camo_13h - Palette Storm
jup_camo_13i - Palette Twlight
jup_camo_13j - Palette Grasses
jup_camo_13k - Palette Rosemary
jup_camo_13l - Palette Neapolitan
jup_camo_0b_13a - Palette Adjudicator
jup_camo_0b_13b - Palette Grove
jup_camo_0b_13c - Palette Buried
jup_camo_0b_13d - Palette Rage
jup_camo_0b_13e - Palette Cursed
jup_camo_0b_13f - Palette Scorched
jup_camo_0b_13h - Palette Shade
jup_camo_0b_13i - Palette Silky
jup_camo_0b_13j - Palette Infected
jup_camo_0b_13k - Palette Cyst
jup_camo_0b_13l - Palette Corpse
jup_camo_13m - Fairway

Wave Length:
jup_camo_17a - GeoFunk
jup_camo_17b - Psychotropic
jup_camo_17c - Heat Wave
jup_camo_17d - Mind Peak
jup_camo_17e - Sunset Retro
jup_camo_17f - 80's Sphere's
jup_camo_ob_17a - Lost Transmission
jup_camo_ob_17b - Radio Waves
jup_camo_ob_17c - Alert
jup_camo_ob_17d - Cacophony
jup_camo_ob_17e - Purple Ooze
jup_camo_ob_17f - Global Panic
jup_camo_ob_17g - Biomass
jup_camo_17g - Gradient gloss

Perfect Symmetry:
jup_camo_19a - Mind Test
jup_camo_19b - Pabels
jup_camo_19c - Corrugated
jup_camo_19d - Descent
jup_camo_19e - Clouded Mind
jup_camo_19f - Pyramidical
jup_camo_19g - Insectoid
jup_camo_19h - Upward Reverb
jup_camo_19i - Art Glass
jup_camo_19j - Creeplines
jup_camo_19k - Abyssal Fox
jup_camo_19l - Absorption
jup_camo_ob_19a - Apocolyptic
jup_camo_ob_19b - Oxidized
jup_camo_ob_19c - Crystal Palace
jup_camo_ob_19d - Magma Beast
jup_camo_ob_19e - Grim Reaper
jup_camo_ob_19f - Mysterious
jup_camo_ob_19g - Unyielding
jup_camo_ob_19h - Melting Hope
jup_camo_ob_19i - Dimensional Shift
jup_camo_ob_19j - Hysteria
jup_camo_ob_19k - Tempest Shards
jup_camo_ob_19l - Inner Demon
jup_camo_ob_19m - Empty Dreams

Bold:
jup_camo_23a - Red
jup_camo_23d - Orange
jup_camo_23e - Pink
jup_camo_ob_23e - Desolation
jup_camo_23f - Purple
jup_camo_ob_23a -Teracotta
jup_camo_ob_23d - Oracle

Spray Paint:
jup_camo_ob_iw9_1a - Headless Viper
jup_camo_ob_iw9_1p - Stachybotrys
jup_camo_ob_iw9_1v - Gaudy Lesson
jup_camo_ob_iw9_2a - Dried Blood
jup_camo_ob_iw9_2t - Shipwreck
jup_camo_ob_iw9_3a - Scrached Ash
jup_camo_ob_iw9_4a - Caged Terror
jup_camo_ob_iw9_5a - Rough Thicket
jup_camo_ob_iw9_5p - Interloper
jup_camo_ob_iw9_6a - Psychopomp
jup_camo_ob_iw9_7a - Tooth & Claw
jup_camo_ob_iw9_8a - Rancid Venom
jup_camo_ob_iw9_8j - Ichor Mist
jup_camo_ob_iw9_9a - Scarecrow
jup_camo_ob_iw9_9v - Isolation
jup_camo_ob_iw9_10a - Kaiju
jup_camo_ob_iw9_10p - Dark Clouds
jup_camo_ob_iw9_10q - Boomslang
jup_camo_ob_iw9_11a - Disembodied Voices
jup_camo_ob_iw9_12a - Cursed Serpent
jup_camo_ob_iw9_12f - Decomposition
jup_camo_ob_iw9_13a - Festering Wound
jup_camo_ob_iw9_13t - Sickly
jup_camo_ob_iw9_14a - Brain Fog
jup_camo_ob_iw9_14i - BloodStreaks
jup_camo_ob_iw9_14m - Moldy Membrane
jup_camo_ob_iw9_14o - Distressed
jup_camo_ob_iw9_14q - Somber River
jup_camo_ob_iw9_15a - Scoured
jup_camp_iw9_v_09 - Dusted

Woodland:
jup_camo_ob_iw9_1b - Dark Seer
jup_camo_ob_iw9_2b - Infected Bark
jup_camo_ob_iw9_2m - Grim Portent
jup_camo_ob_iw9_3b - Wretched Hollow
jup_camo_ob_iw9_4b - BloodLetting
jup_camo_ob_iw9_5b - Voodoo
jup_camo_ob_iw9_6b - Nausea
jup_camo_ob_iw9_6s - Murky Skies
jup_camo_ob_iw9_7b - Impending Storm
jup_camo_ob_iw9_8b - Embalmed
jup_camo_ob_iw9_8m - Wasteland
jup_camo_ob_iw9_8s - Entranced
jup_camo_ob_iw9_9b - Foul Scab
jup_camo_ob_iw9_9f - Amputate
jup_camo_ob_iw9_9s - Quagmire
jup_camo_ob_iw9_10b - Diseased Beast
jup_camo_ob_iw9_10t - Condemned
jup_camo_ob_iw9_11b - Guttural Shriek
jup_camo_ob_iw9_11f - Chewed Organs
jup_camo_ob_iw9_12b - Endemic
jup_camo_ob_iw9_12m - Sycophantism
jup_camo_ob_iw9_13b - Sinister Ghoul
jup_camo_ob_iw9_14b - Dark Mist
jup_camo_ob_iw9_15b - Ectoplasm
jup_camo_ob_iw9_15u - Flooded
jup_camo_ob_iw9_15v - Unseen Ravager
jup_camp_iw9_v_15 - Nightshade

Digital:
jup_camo_ob_iw9_1c - Grease Digital
jup_camo_ob_iw9_1f - Cracked vessel
jup_camo_ob_iw9_2c - Pustile Digital
jup_camo_ob_iw9_3c - Rot Digital
jup_camo_ob_iw9_3t - Congealed
jup_camo_ob_iw9_4c - Plague Digital
jup_camo_ob_iw9_5c - Mold Digital
jup_camo_ob_iw9_5s - Hidden Patterns
jup_camo_ob_iw9_5v - Sanguine
jup_camo_ob_iw9_6c - Blood Digital
jup_camo_ob_iw9_7c - Corrosive Digital
jup_camo_ob_iw9_7l - Mulch Digital
jup_camo_ob_iw9_8c - Gruel Digital
jup_camo_ob_iw9_8l - HoarFrost Digital
jup_camo_ob_iw9_9c - Disorder Digital
jup_camo_ob_iw9_9l - Leviathan Digital
jup_camo_ob_iw9_10c - Drudge Digital
jup_camo_ob_iw9_10l - Maggot Digital
jup_camo_ob_iw9_11c - Buster Digital
jup_camo_ob_iw9_11l - Spore Digital
jup_camo_ob_iw9_12c - Plasma Digital
jup_camo_ob_iw9_12l - Surge Digital
jup_camo_ob_iw9_12n - Hermit
jup_camo_ob_iw9_12q - Hazardous Waste
jup_camo_ob_iw9_13c - Writhe Digital
jup_camo_ob_iw9_13j - Sacrificial Heart
jup_camo_ob_iw9_13l - Occult Digital
jup_camo_ob_iw9_13p - Shackled
jup_camo_ob_iw9_14c - Death Digital
jup_camo_ob_iw9_14k - Viscera Digital
jup_camo_ob_iw9_14v - Digital WildWood
jup_camo_ob_iw9_15c - Hemorage Digital
jup_camo_ob_iw9_15l - Contagion Digital
jup_camp_iw9_v_14 - Digital Bloodbath

Dragon:
jup_camo_ob_iw9_1d - Swamp
jup_camo_ob_iw9_2d - Uncanny
jup_camo_ob_iw9_2f - Putrefied
jup_camo_ob_iw9_3d - Spitfire
jup_camo_ob_iw9_4d - Charged
jup_camo_ob_iw9_5d - Shaman
jup_camo_ob_iw9_5m - Endless Drige
jup_camo_ob_iw9_6d - Hydra
jup_camo_ob_iw9_7d - Cataclysm
jup_camo_ob_iw9_8d - FrostBite
jup_camo_ob_iw9_8f - Oozing Hives
jup_camo_ob_iw9_9d - Incarnate 
jup_camo_ob_iw9_10d - Tarragon
jup_camo_ob_iw9_11d - Kiln
jup_camo_ob_iw9_11p - Mutation
jup_camo_ob_iw9_12d - Nightmare
jup_camo_ob_iw9_13d - Emerald
jup_camo_ob_iw9_14d - Trasure Hoard
jup_camo_ob_iw9_15d - Cosmic
jup_camo_ob_iw9_15p - Crystalized

Geometric:
jup_camo_ob_iw9_1e - Rat Cage
jup_camo_ob_iw9_2e - Conglomerate
jup_camo_ob_iw9_2p - Sacrifice
jup_camo_ob_iw9_3e - Abrasian
jup_camo_ob_iw9_4e - PermaFrost
jup_camo_ob_iw9_4f - Endtimes
jup_camo_ob_iw9_5e - Sacrament
jup_camo_ob_iw9_6e - Suture
jup_camo_ob_iw9_6t - Discorded
jup_camo_ob_iw9_6v - Coalesce
jup_camo_ob_iw9_7e - Membrane
jup_camo_ob_iw9_7s - Trenchant
jup_camo_ob_iw9_8e - Geometric
jup_camo_ob_iw9_9e - Migraine 
jup_camo_ob_iw9_10e - Vile Petrichor
jup_camo_ob_iw9_10v - Jagged Edges
jup_camo_ob_iw9_11e - Ominous Haze
jup_camo_ob_iw9_11t - Fate Mirror
jup_camo_ob_iw9_12e - Blood Stone
jup_camo_ob_iw9_13e - Vitriol
jup_camo_ob_iw9_13n - Severed
jup_camo_ob_iw9_13v - Puncture
jup_camo_ob_iw9_14e - Iron Hammer
jup_camo_ob_iw9_15e - Rive Gravel
jup_camo_ob_iw9_15q - Burial Ground
jup_camp_iw9_v_13 - Get Stony
jup_camp_iw9_v_10 - Shuffle

Tiger:
jup_camo_ob_iw9_1g - Infested Hollow
jup_camo_ob_iw9_2g - Bruised
jup_camo_ob_iw9_3g - Bog
jup_camo_ob_iw9_3m - Death Roll
jup_camo_ob_iw9_4g - Abhorrent
jup_camo_ob_iw9_5g - Noxious Gas
jup_camo_ob_iw9_6g - Tattered Cloak
jup_camo_ob_iw9_7g - Crushed Bone
jup_camo_ob_iw9_8g - Phantasm
jup_camo_ob_iw9_9g - Decayed Tiger
jup_camo_ob_iw9_10g - Carcass
jup_camo_ob_iw9_10n - Butchered
jup_camo_ob_iw9_11g - Radiation
jup_camo_ob_iw9_11p - Mummified
jup_camo_ob_iw9_12g - Mucus
jup_camo_ob_iw9_13g - Seance
jup_camo_ob_iw9_14g - Putrio Rot
jup_camo_ob_iw9_15g - Waterlogged
jup_camo_ob_iw9_15t - Plague Heart

Stripes:
jup_camo_ob_iw9_1h - Carbuncle
jup_camo_ob_iw9_2h - Lost Sepulcher
jup_camo_ob_iw9_3h - Downed Corpse
jup_camo_ob_iw9_4h - Blighted
jup_camo_ob_iw9_4s - Arborescent
jup_camo_ob_iw9_5h - Cut Circulation
jup_camo_ob_iw9_6h - Creeping Death
jup_camo_ob_iw9_6j - Faustian Bargain
jup_camo_ob_iw9_7h - Watery Grave
jup_camo_ob_iw9_8h - Iv Drip
jup_camo_ob_iw9_9h - Dart Frog
jup_camo_ob_iw9_10h - Parasitic Invader
jup_camo_ob_iw9_11h - Fossilized
jup_camo_ob_iw9_12h - RibCage
jup_camo_ob_iw9_12r - Poached
jup_camo_ob_iw9_13h - Hemlock
jup_camo_ob_iw9_13o - Afflicted
jup_camo_ob_iw9_13q - HyperAcid
jup_camo_ob_iw9_14h - Stripes
jup_camo_ob_iw9_15h - Smoke Plume

Reptile:
jup_camo_ob_iw9_1i - Shred Skin
jup_camo_ob_iw9_1m - Meat Hook
jup_camo_ob_iw9_2i - Rash
jup_camo_ob_iw9_3i - Flayed Snake
jup_camo_ob_iw9_4i - Necrosis
jup_camo_ob_iw9_5i - Dehydrate
jup_camo_ob_iw9_6i - Molten
jup_camo_ob_iw9_7i - Diamond Eye
jup_camo_ob_iw9_8i - Flatline
jup_camo_ob_iw9_9i - Cauterized
jup_camo_ob_iw9_10i - Cryonics
jup_camo_ob_iw9_11i - Stalking Eyes
jup_camo_ob_iw9_12i - Mangy Innards
jup_camo_ob_iw9_13i - Open Sores
jup_camo_ob_iw9_13m - Evoke Darkness
jup_camo_ob_iw9_15i - Looming Shadow
jup_camo_ob_iw9_15j - Final Visage

Skulls:
jup_camo_ob_iw9_1j - Mausoleum
jup_camo_ob_iw9_2j - Heat Death
jup_camo_ob_iw9_3j - Tartarus
jup_camo_ob_iw9_3p - Spirit guide
jup_camo_ob_iw9_4j - Miasma
jup_camo_ob_iw9_8t - Doom Whispers
jup_camo_ob_iw9_15f - Bone Marrow

Solid Colours:
jup_camo_ob_iw9_1k - Smudging
jup_camo_ob_iw9_2k - bile
jup_camo_ob_iw9_3k - Sarcophagus
jup_camo_ob_iw9_4k - Abandoned
jup_camo_ob_iw9_5j - Myrtle
jup_camo_ob_iw9_5k - Arterial
jup_camo_ob_iw9_6k - Phantom
jup_camo_ob_iw9_7k - Shiver
jup_camo_ob_iw9_8k - Gouro
jup_camo_ob_iw9_9k - Weeping
jup_camo_ob_iw9_10k - Coagulation
jup_camo_ob_iw9_11k - Sinew
jup_camo_ob_iw9_12k - Malignant
jup_camo_ob_iw9_13j - Dredge
jup_camo_ob_iw9_14k - Ghoulish
jup_camo_ob_iw9_15k - Stain

Classic:
jup_camo_ob_iw9_1l - Fertiziler
jup_camo_ob_iw9_2l - Poison Oak
jup_camo_ob_iw9_3l = Spoiled meat
jup_camo_ob_iw9_4l - Imprisoned
jup_camo_ob_iw9_5l - Specter
jup_camo_ob_iw9_6l - Buckshot

Foliage:
jup_camo_ob_iw9_1n - Pack Hunter
jup_camo_ob_iw9_1t - Scratch Marks
jup_camo_ob_iw9_2n - Pollution
jup_camo_ob_iw9_3n - Defile
jup_camo_ob_iw9_3v - Eviscerated
jup_camo_ob_iw9_4m - Locust
jup_camo_ob_iw9_4n - Cursed Forest
jup_camo_ob_iw9_5n - Eternal Rest
jup_camo_ob_iw9_5t - Last Strand
jup_camo_ob_iw9_6n - Ethereal Stench
jup_camo_ob_iw9_7m - Frigid
jup_camo_ob_iw9_7n - Blood Moon
jup_camo_ob_iw9_13f - Penumbra
jup_camo_ob_iw9_14f - Marooned Joy

Cliffside:
jup_camo_ob_iw9_1o - Slag
jup_camo_ob_iw9_2o - Toxoid
jup_camo_ob_iw9_3o - Gravesite
jup_camo_ob_iw9_4o - Catacomb
jup_camo_ob_iw9_5o - Numb
jup_camo_ob_iw9_6o - Malpractice
jup_camo_ob_iw9_7o - Ghostly
jup_camo_ob_iw9_8o - Paranormal
jup_camo_ob_iw9_9o - Rigor Mortis
jup_camo_ob_iw9_10o - Shattered Hope

Fun:
jup_camo_ob_iw9_1q - Brinded Entrails
jup_camo_ob_iw9_1s - Masquerade
jup_camo_ob_iw9_1u - Umbral destiny
jup_camo_ob_iw9_1w - Anomaly
jup_camo_ob_iw9_2s - Finalty
jup_camo_ob_iw9_2v - Bleak Visions
jup_camo_ob_iw9_3f - Binary Death
jup_camo_ob_iw9_3s - Consumed
jup_camo_ob_iw9_4p - Hallucination
jup_camo_ob_iw9_4t - Abscess
jup_camo_ob_iw9_4v - Soul Harvest
jup_camo_ob_iw9_5f - Retch
jup_camo_ob_iw9_6f - Laceration
jup_camo_ob_iw9_6m - Delirious
jup_camo_ob_iw9_6p - Mortal Wound
jup_camo_ob_iw9_7f - Sullied Spirits
jup_camo_ob_iw9_7j - Braindead
jup_camo_ob_iw9_7p - Shimmering Lure
jup_camo_ob_iw9_7t - Null Space
jup_camo_ob_iw9_7v - Tsumani
jup_camo_ob_iw9_8v - Summit
jup_camo_ob_iw9_9j - Signal Jam
jup_camo_ob_iw9_9m - Hemocyte
jup_camo_ob_iw9_9p - Mired
jup_camo_ob_iw9_10f - Chromatism
jup_camo_ob_iw9_10j - Macrophage
jup_camo_ob_iw9_10m - Forsaken
jup_camo_ob_iw9_10s - Repulsive Waters
jup_camo_ob_iw9_11j - Acid Rain
jup_camo_ob_iw9_11m - Infested Waters
jup_camo_ob_iw9_11n - Paranoiac
jup_camo_ob_iw9_11o - Bottomless Void
jup_camo_ob_iw9_11s - Dreadnought
jup_camo_ob_iw9_11v - Avaricious
jup_camo_ob_iw9_12j - Lost Souls
jup_camo_ob_iw9_12o - Dyspnea
jup_camo_ob_iw9_12p - Magnetic Field
jup_camo_ob_iw9_12t - Zeal
jup_camo_ob_iw9_12v - Shin Rippers
jup_camo_ob_iw9_14 - Solitary
jup_camo_ob_iw9_14p - Cadaver
jup_camo_ob_iw9_14t - Perforated
jup_camo_ob_iw9_15l - Tormentor
jup_camp_iw9_w_01 - Tiger Blood
jup_camp_iw9_v_11 - Drip
jup_camp_iw9_v_12 - Gaggle

Cute Critters:
jup_camo_ob_026b - Pirahna
jup_camo_ob_026a - Shadow Sting
jup_camo_26b - Tidepool
jup_camo_26a - Coiled

Graphical:
jup_camo_03a - Fractal Dirt
jup_camo_03b -
jup_camo_0b_03p - Nueronic
jup_camo_03p - Omnigenesis
jup_camo_0b_03a - Subterranean
jup_camo_0b_03b - Astray
jup_camo_0b_03c - Wayward
jup_camo_0b_03d - Typhoon
jup_camo_0b_03e - Wyvern
jup_camo_0b_03f - Obsession
jup_camo_0b_03g - Unmarked Grave
jup_camo_0b_03h - Splintered

Dont Work:
jup_camo_pap_a_01 - 03
jup_camo_20a - 20j
jup_camo_04a - 04l
jup_camo_05a - 05g
jup_camo_08a - 08h 
jup_camo_12a - 12i
jup_camo_15a - 15l
jup_camo_21a - 21h
jup_camo_ob_iw9_1r
jup_camo_ob_iw9_2q
jup_camo_ob_iw9_2r
jup_camo_ob_iw9_2u
jup_camo_ob_iw9_2w
jup_camo_ob_iw9_3q
jup_camo_ob_iw9_3r
jup_camo_ob_iw9_3u
jup_camo_ob_iw9_3w
jup_camo_ob_iw9_4q
jup_camo_ob_iw9_4r
jup_camo_ob_iw9_4u
jup_camo_ob_iw9_4w
jup_camo_ob_iw9_5q
jup_camo_ob_iw9_5r
jup_camo_ob_iw9_5u
jup_camo_ob_iw9_5w
jup_camo_ob_iw9_6q
jup_camo_ob_iw9_6r
jup_camo_ob_iw9_6u
jup_camo_ob_iw9_6w
jup_camo_ob_iw9_7q
jup_camo_ob_iw9_7r
jup_camo_ob_iw9_7u
jup_camo_ob_iw9_7w
jup_camo_ob_iw9_8n
jup_camo_ob_iw9_8p
jup_camo_ob_iw9_8q
jup_camo_ob_iw9_8r
jup_camo_ob_iw9_8u
jup_camo_ob_iw9_8w
jup_camo_ob_iw9_9n
jup_camo_ob_iw9_9q
jup_camo_ob_iw9_9r
jup_camo_ob_iw9_9u
jup_camo_ob_iw9_9w
jup_camo_ob_iw9_10r
jup_camo_ob_iw9_10u
jup_camo_ob_iw9_10w
jup_camo_ob_iw9_11r
jup_camo_ob_iw9_11u
jup_camo_ob_iw9_11w
jup_camo_ob_iw9_12s
jup_camo_ob_iw9_12u
jup_camo_ob_iw9_12w
jup_camo_25d
jup_camo_25e
jup_camo_25f
jup_camo_25g
jup_camo_25h
jup_camo_18f
jup_camo_18g
jup_camo_18h
jup_camo_18i
jup_camo_18j
jup_camo_18k
jup_camo_18l
jup_camo_13g
jup_camo_23b
jup_camo_23c 
jup_camo_ob_iw9_14n 
jup_camo_ob_iw9_14r
jup_camo_ob_iw9_14s
jup_camo_ob_iw9_14u
jup_camo_ob_iw9_14w
jup_camo_ob_iw9_15n
jup_camo_ob_iw9_15o
jup_camo_ob_iw9_15w
jup_camo_ob_25d - 25h
jup_camo_ob_20a - 20j
jup_camo_ob_18f - 18l
jup_camo_ob_14m
jup_camo_b2068_5
jup_camo_26e,d,c
jup_camo_ob_04 (whole)
jup_camo_0b_03i - 3o
jup_camo_0b_05 (whole)
jup_camo_0b_08 (whole)
jup_camo_0b_12 (whole)
jup_camo_0b_15 (whole)
jup_camo_0b_21 (whole)
jup_camo_0b_24h
Jup_camo_specialf

Last updated